Umowy handlowe

HOME - SPECJALIZACJE - UMOWY HANDLOWE

Umowy handlowe

Oferujemy kompleksowe wsparcie w negocjacjach i sporządzaniu umów, zapewniając klientom skuteczną ochronę ich interesów biznesowych.

  • Negocjacje Warunków Umów
  • Sporządzanie Umów Handlowych
  • Ustanawianie Prawnych Zabezpieczeń Transakcji
  • Sporządzanie Umów Korporacyjnych
  • Weryfikacja i Opiniowanie Projektów Umów
  • Monitorowanie Wykonania Umów
  • Dostosowanie Umów do Indywidualnych Potrzeb
  • Ochrona Interesów Biznesowych
  • Ochrona Interesów Biznesowych

Negocjacje Warunków Umów:

Oferujemy profesjonalne wsparcie w negocjacjach warunków umów handlowych, pomagając klientom osiągnąć korzystne warunki umowne. Nasz zespół radców prawnych analizuje potrzeby klienta, identyfikuje ryzyka i proponuje odpowiednie rozwiązania, aby zapewnić optymalne warunki umowne.


Sporządzanie Umów Handlowych:

Oferujemy profesjonalną pomoc w sporządzaniu różnego rodzaju umów handlowych, w tym umów sprzedaży, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o pracę oraz umów NDA. Nasze umowy są starannie opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i indywidualnymi potrzebami klientów.


Ustanawianie Prawnych Zabezpieczeń Transakcji:

Nasz zespół zajmuje się także ustanawianiem prawnych zabezpieczeń transakcji, takich jak hipoteki, zastawy cywilne, zastawy rejestrowe oraz zastawy finansowe. Dzięki naszym usługom, klienci mogą zabezpieczyć swoje interesy w przypadku niewykonania umów przez kontrahentów.


Sporządzanie Umów Korporacyjnych:

Świadczymy usługi w zakresie sporządzania umów korporacyjnych, w tym umów spółek i statutów. Nasze umowy są skrupulatnie opracowane, uwzględniając specyfikę działalności klienta oraz wymagania prawne dotyczące funkcjonowania spółek (zobacz: Prawo Spółek).


Weryfikacja i Opiniowanie Projektów Umów:

Oferujemy weryfikację i opiniowanie projektów umów przed ich podpisaniem, aby zapewnić klientom pełną ochronę ich interesów i uniknąć potencjalnych ryzyk prawnych związanych z niekorzystnymi postanowieniami umownymi.


Monitorowanie Wykonania Umów:

Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie monitorowania wykonania umów, dbając o prawidłowe wypełnienie zobowiązań przez strony umowne oraz podejmując działania w przypadku ewentualnych naruszeń umownych (zobacz: Spory, Postępowania Sądowe).


Dostosowanie Umów do Indywidualnych Potrzeb:

Nasz zespół radców prawnych dostosowuje treść umów do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności klienta, uwzględniając jego cele biznesowe, strategię rozwoju oraz ryzyka związane z konkretną transakcją.


Ochrona Interesów Biznesowych:

Nasze działania mają na celu skuteczną ochronę interesów biznesowych klientów poprzez zapewnienie klarowności i kompleksowości umów, minimalizację ryzyka prawno-finansowego oraz promowanie stabilnych relacji handlowych.


Ochrona Interesów Biznesowych:

Nasze działania mają na celu skuteczną ochronę interesów biznesowych klientów poprzez zapewnienie klarowności i kompleksowości umów, minimalizację ryzyka prawno-finansowego oraz promowanie stabilnych relacji handlowych.


Koordynator


r.pr. Magdalena
Dębska-Szymczak

Radczyni Prawna i Compliance Officer

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców i compliance. Zajmuje się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów gospodarczych, prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także prawem pracy.

Nasze Specjalizacje