Spory i Postępowanie Sądowe

HOME - SPECJALIZACJE - Spory i Postępowanie Sądowe

Spory i Postępowanie Sądowe

Nasz doświadczony zespół radców prawnych oferuje kompleksową pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania, obejmując analizę przedprocesową, sporządzanie dokumentacji, negocjacje, reprezentację przed sądami i organami administracji. Oferujemy profesjonalną pomoc w sprawach cywilnych (zobacz: Prawo Cywilne), pracowniczych (zobacz: Prawo Pracy (HR)), gospodarczych (zobacz: Prawo Gospodarcze), rodzinnych (zobacz: Sprawy Rodzinne), administracyjnych (zobacz: Postępowanie Administracyjne) i przed organami ścigania.

Obszary Naszej Pomocy:

Nasza pomoc prawna obejmuje szeroki zakres spraw, w tym:
 • Spory sądowe i sądowo-administracyjne.
 • Postępowania przed organami administracji.
 • Etap przedsądowy, w tym mediacje i ugody pozasądowe.
 • Sprawy cywilne, gospodarcze, pracownicze, rodzinne, administracyjne, sądowo-administracyjne i przed organami ścigania.

Zakres Naszej Pomocy:

Oferujemy kompleksową pomoc, obejmującą:
 • Przedprocesową analizę sprawy i ocenę zasadności roszczenia.
 • Sporządzanie dokumentacji przedprocesowej, takiej jak wezwania do zapłaty, wezwania do zaprzestania naruszeń, wnioski itp.
 • Negocjacje i polubowne rozwiązywanie sporów, w tym ugody sądowe, porozumienia itp.
 • Reprezentację przed sądami polubownymi lub w postępowaniach mediacyjnych, w tym przez przygotowanie strategii i sporządzenie pism procesowych.
 • Reprezentację przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami europejskimi na wszystkich etapach postępowania, (I i II instancja, postępowania nadzwyczajne).


 • Koordynator


  r.pr. Paulina
  Cichowska

  Radczyni Prawna i Mediatorka

  Specjalizuje się w sprawach frankowych, złotówkowych, a także w sprawach z gałęzi prawa rodzinnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji oraz negocjacji.

  Nasze Specjalizacje