Restrukturyzacje i Upadłości

HOME - SPECJALIZACJE - Restrukturyzacje i Upadłości

Restrukturyzacje
i Upadłości

Nasz doświadczony zespół radców prawnych oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie postępowania administracyjnego, zwłaszcza w kwestiach restrukturyzacji i upadłości dla klientów indywidualnych oraz firm, które rozważają decyzję wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

  • Analiza Prawna Zdolności Upadłościowej
  • Negocjacje i Zawieranie Pozasądowych Ugód
  • Doradztwo Prawne w Wyborze Postępowania Restrukturyzacyjnego lub Upadłościowego
  • Reprezentacja Klientów w Postępowaniach Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
  • Wsparcie w Przygotowaniu Dokumentacji i Reprezentacja w Sprawach Sądowych
  • Wsparcie w Przygotowaniu Dokumentacji
  • Reprezentowanie Klientów w Sprawach Sądowych
  • Reprezentowanie Klientów w Sprawach Sądowych


Analiza Prawna Zdolności Upadłościowej:

Świadczymy usługi polegające na kompleksowej analizie sytuacji majątkowej osoby/firmy w kontekście zdolności upadłościowej. Nasz zespół prawników dokładnie ocenia wszystkie czynniki wpływające na sytuację finansową klienta i doradza w wyborze najlepszych rozwiązań.


Negocjacje i Zawieranie Pozasądowych Ugód:

Oferujemy wsparcie w negocjacjach z wierzycielami w celu zawarcia pozasądowych ugód mających na celu restrukturyzację zadłużenia i poprawę sytuacji finansowej klienta. Nasz zespół podejmuje wszelkie starania, aby osiągnąć korzystne warunki dla klienta (zobacz: Umowy Handlowe).


Doradztwo Prawne w Wyborze Postępowania Restrukturyzacyjnego lub Upadłościowego:

Doradzamy klientom w wyborze odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, uwzględniając specyfikę ich sytuacji finansowej i celów biznesowych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania.


Reprezentacja Klientów w Postępowaniach Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych:

Nasz zespół prawników reprezentuje klientów (dłużników i wierzycieli) w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych przed sądami i organami administracyjnymi. Zapewniamy skuteczną ochronę interesów klientów i podejmujemy wszelkie działania mające na celu osiągnięcie pozytywnych rezultatów.


Wsparcie w Przygotowaniu Dokumentacji i Reprezentacja w Sprawach Sądowych:

Oferujemy pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz reprezentację klientów w sprawach sądowych związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Nasz zespół zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu.


Wsparcie w Przygotowaniu Dokumentacji:

Oferujemy kompleksowe wsparcie w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji w postępowaniu administracyjnym. Nasz zespół prawników pomaga klientom w opracowaniu profesjonalnych pism, wniosków oraz innych dokumentów wymaganych przez organy administracji publicznej.


Reprezentowanie Klientów w Sprawach Sądowych:

Zaufaj naszej kancelarii radców prawnych, aby zapewnić sobie skuteczną reprezentację w sprawach sądowych związanych z postępowaniem administracyjnym. Nasz doświadczony zespół prawników działa w interesie klientów, reprezentując ich przed sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi na każdym etapie postępowania. Oferujemy specjalistyczną pomoc w sprawach związanych z niezgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zakazem prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania określonych stanowisk. Nasz zespół radców prawnych zapewnia skuteczną obronę interesów klientów w tego rodzaju postępowaniach (zobacz: Spory, Postępowania Sądowe).Koordynator


r.pr. Patryk
Szymczak

Radca Prawny i Compliance Officer

Zajmuje się sprawami spadkowymi oraz dochodzeniem roszczeń od ubezpieczycieli. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

Nasze Specjalizacje