Prawo spółek

HOME - SPECJALIZACJE - PRAWO SPÓŁEK

Prawo spółek

Oferujemy wsparcie w różnorodnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, zapewniając profesjonalne doradztwo i skuteczną reprezentację.

  • Wybór Odpowiedniej Formy Prawnej
  • Przygotowanie Umowy Spółki lub Statutu
  • Wsparcie w Bieżącym Funkcjonowaniu
  • Podwyższanie lub Obniżanie Kapitału Zakładowego
  • Zmiany w Składzie Wspólników, Umowie Spółki lub Statutu
  • Obsługa Organów Spółki
  • Sporządzanie Dokumentów Korporacyjnych
  • Przygotowanie Wniosków do KRS
  • Reprezentowanie w Sporach Sądowych


Wybór Odpowiedniej Formy Prawnej:

Pomagamy przedsiębiorcom w dokonaniu odpowiedniego wyboru formy prawnej dla ich działalności gospodarczej (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej), biorąc pod uwagę specyfikę branży, cele biznesowe oraz preferencje wspólników. Nasze doradztwo obejmuje analizę korzyści i ryzyk związanych z poszczególnymi formami prawno-organizacyjnymi, takimi jak spółka z o.o., spółka jawna, spółka partnerska czy jednoosobowa działalność gospodarcza i in.


Przygotowanie Umowy Spółki lub Statutu:

Zaufaj naszej kancelarii przy sporządzaniu umowy spółki lub statutu, który stanowi fundament działalności Twojego przedsiębiorstwa. Nasz zespół radców prawnych dokładnie analizuje potrzeby klienta i przygotowuje odpowiednio spersonalizowane dokumenty, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawa handlowego.


Wsparcie w Bieżącym Funkcjonowaniu:

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, doradzając w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawieraniem umów handlowych (zobacz: Umowy Handlowe), reprezentowaniem w stosunkach z kontrahentami oraz rozwiązywaniem sporów wewnętrznych.


Podwyższanie lub Obniżanie Kapitału Zakładowego:

Nasza kancelaria wspiera klientów w procesach podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, zapewniając profesjonalne doradztwo i pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów korporacyjnych oraz wniosków do KRS.


Zmiany w Składzie Wspólników, Umowie Spółki lub Statutu:

Świadczymy usługi w zakresie przeprowadzania zmian w składzie wspólników, umowie spółki lub statucie, zapewniając pełną obsługę prawno-korporacyjną w procesie modyfikacji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.


Obsługa Organów Spółki:

Zajmujemy się kompleksową obsługą organów spółki, pomagając w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do zwołania zgromadzeń wspólników lub organów zarządzających oraz reprezentując klientów w procesach decyzyjnych.


Sporządzanie Dokumentów Korporacyjnych:

Nasza kancelaria zajmuje się sporządzaniem różnego rodzaju dokumentów korporacyjnych, takich jak uchwały zgromadzeń wspólników, protokoły z posiedzeń organów spółki, pełnomocnictwa czy regulaminy wewnętrzne, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.


Przygotowanie Wniosków do KRS:

Oferujemy pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, zapewniając pełną obsługę formalno-prawną w procesie rejestracji zmian w danych spółki oraz innych dokumentów związanych z rejestracją działalności gospodarczej.


Reprezentowanie w Sporach Sądowych:

Nasza kancelaria reprezentuje klientów w sporach sądowych dotyczących prawa handlowego, zapewniając profesjonalną reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami gospodarczymi oraz innymi organami rozstrzygającymi sprawy handlowe
(zobacz: Spory, Postępowania Sądowe).
Koordynator


r.pr. Magdalena
Dębska-Szymczak

Radczyni Prawna i Compliance Officer

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców i compliance. Zajmuje się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów gospodarczych, prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także prawem pracy.

Nasze Specjalizacje