Prawo pracy (HR)

HOME - SPECJALIZACJE - PRAWO PRACY (HR)

Prawo pracy HR

  • Pozwy o odszkodowanie
  • Analiza Umów z Zakresu Prawa Pracy
  • Pomoc w sprawach pracowniczych
  • Odwołania od decyzji organów

Pozwy o Odszkodowanie:

Oferujemy wsparcie prawne w przypadku wypadków przy pracy, mobbingu, dyskryminacji czy niewłaściwego zwolnienia. Nasza kancelaria pomaga w dochodzeniu odszkodowań za poniesione szkody, reprezentując klientów przed sądem i dążąc do uzyskania sprawiedliwego wynagrodzenia.


Analiza Umów z Zakresu Prawa Pracy:

Nasi doświadczeni radcy prawni przeprowadzają szczegółową analizę umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem. Pomagamy naszym klientom w zrozumieniu warunków umownych, identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości oraz zapewniamy doradztwo prawne w kwestiach dotyczących praw pracowniczych
Zobacz: ( Sporządzanie Umów )


Pomoc w Sprawach Pracowniczych:

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach pracowniczych, takich jak zwolnienia dyscyplinarne, mobbing, czy niezapłacone wynagrodzenia. Nasz zespół radców prawnych reprezentuje klientów przed sądem pracy oraz organami odpowiedzialnymi za sprawy związane z zatrudnieniem
(zobacz: Spory, Postępowania Sądowe)


Odwołania od Decyzji Organów:

W przypadku niekorzystnych decyzji organów, nasza kancelaria zapewnia wsparcie prawne w procesie odwoływania się od tych decyzji. Pomagamy klientom w przygotowaniu odwołań oraz reprezentujemy ich interesy przed odpowiednimi organami administracyjnymi i sądami
(zobacz: Sprawy Administracyjne)Koordynator


r.pr. Magdalena
Dębska-Szymczak

Radczyni Prawna i Compliance Officer

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców i compliance. Zajmuje się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów gospodarczych, prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także prawem pracy.

Nasze Specjalizacje