Prawo gospodarcze

HOME - SPECJALIZACJE - PRAWO GOSPODARCZE

Prawo gospodarcze

Oferujemy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców, obejmujące doradztwo w zakresie prawa handlowego, prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwiązywania sporów, w szczególności w zakresie:

  • Bieżącej Obsługi Prawnej Firm
    (zobacz: Bieżąca Obsługa Prawna Przedsiębiorstw )
  • Przygotowywanie wniosków o wpis przedsiębiorców do odpowiednich rejestrów (zobacz: Prawo Spółek)
  • Przygotowywanie projektów umów, opiniowanie umów, negocjowanie warunków umów (zobacz: Umowy Handlowe)
  • Konsultacje prawne, bieżące doradztwo, przygotowywanie opinii zgodnych z potrzebami Klientów
  • Zastępstwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych (zobacz: Spory, Postępowania Sądowe)
Koordynator


r.pr. Magdalena
Dębska-Szymczak

Radczyni Prawna i Compliance Officer

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców i compliance. Zajmuje się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów gospodarczych, prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także prawem pracy.

Nasze Specjalizacje