Postępowanie administracyjne

HOME - SPECJALIZACJE - Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Nasz doświadczony zespół radców prawnych oferuje kompleksowe wsparcie w postępowaniach administracyjnych, obejmujące zastępowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA) oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA), doradztwo w zakresie prawa budowlanego oraz rentę planistyczną.

  • Zastępowanie Klientów przed WSA i NSA
  • Doradztwo w Zakresie Prawa Budowlanego
  • Renta Planistyczna
  • Sporządzanie Opinii Prawnych

Zastępowanie Klientów przed WSA i NSA:

Oferujemy kompleksowe zastępstwo procesowe przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA) oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) w sprawach administracyjnych. Nasz zespół prawników posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w różnych rodzajach postępowań, od odwołań od decyzji administracyjnych po skargi kasacyjne (zobacz: Spory, Postępowania Sądowe).


Doradztwo w Zakresie Prawa Budowlanego:

Świadczymy profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa budowlanego, obejmujące m.in. uzyskiwanie pozwoleń na budowę, interpretację przepisów prawa budowlanego, negocjacje z organami administracji publicznej oraz reprezentację klientów w sporach budowlanych.


Renta Planistyczna:

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w uzyskiwaniu renty planistycznej oraz reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z tą kwestią. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w dochodzeniu praw do renty planistycznej i obronie interesów klientów.


Sporządzanie Opinii Prawnych:

Świadczymy usługi polegające na sporządzaniu opinii prawnych dotyczących różnych aspektów postępowań administracyjnych oraz prawa budowlanego. Nasze opinie prawne pomagają klientom w zrozumieniu ich praw oraz możliwości dochodzenia roszczeń.


Koordynator


r.pr. Patryk
Szymczak

Radca Prawny i Compliance Officer

Zajmuje się sprawami spadkowymi oraz dochodzeniem roszczeń od ubezpieczycieli. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

Nasze Specjalizacje