Egzekucja i windykacja należności

HOME - SPECJALIZACJE - EGZEKUCJA I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Egzekucja
i windykacja należności

  • Pozwy o zapłatę
  • Postępowanie Klauzulowe
  • Egzekucja Komornicza
  • Mediacje

Pozwy o zapłatę:

Nasi doświadczeni prawnicy pomagają klientom w dochodzeniu swoich roszczeń poprzez złożenie pozwu o zapłatę. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w procesie sporządzania i składania pozwów oraz reprezentujemy klientów przed sądem, dążąc do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia
(zobacz: Spory, Postępowania Sądowe).


Postępowanie Klauzulowe:

Oferujemy wsparcie prawne w postępowaniu klauzulowym, które umożliwia szybkie i skuteczne dochodzenie należności. Nasz zespół radców prawnych pomaga w sporządzeniu klauzul i wezwań do zapłaty oraz podejmuje skuteczne działania w celu egzekwowania zaległych płatności od dłużników.


Egzekucja Komornicza:

W przypadku braku skuteczności pozostałych metod windykacji, nasza kancelaria podejmuje działania w zakresie egzekucji komorniczej. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w całym procesie egzekucji, począwszy od wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie egzekucji aż do odzyskania należności od dłużnika


Mediacje:

Oferujemy również możliwość skorzystania z mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązania sporu. Nasza kancelaria organizuje mediacje, umożliwiając stronom osiągnięcie porozumienia w sposób konstruktywny i bezpieczny dla wszystkich uczestników (zobacz: Mediacje )


Koordynator


r.pr. Patryk
Szymczak

Radca Prawny i Compliance Officer

Zajmuje się sprawami spadkowymi oraz dochodzeniem roszczeń od ubezpieczycieli. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

Nasze Specjalizacje