Compliance

HOME - SPECJALIZACJE - COMPLIANCE

Compliance

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie wdrażania procedur Compliance, w tym współpracę z dyplomowanym Compliance Officerem, zapewnienia zgodności z przepisami oraz przeprowadzania audytów wdrożonych rozwiązań.

  • Wdrożenie Procedur Zgodności
  • Zapewnienie Zgodności z Przepisami
  • Przeprowadzenie Audytu Wdrożonych Rozwiązań


Wdrożenie Procedur Zgodności:

Pomagamy firmom w opracowaniu i wdrożeniu skutecznych procedur Compliance, które mają na celu zapobieganie naruszeniom prawa, ograniczanie ryzyka prawno-finansowego oraz promowanie etycznych standardów działalności biznesowej. Nasze doradztwo obejmuje analizę ryzyka, opracowanie odpowiednich polityk i procedur, oraz szkolenie pracowników w zakresie zasad zgodności.


Zapewnienie Zgodności z Przepisami:

Nasi eksperci pomagają klientom w zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, antykorupcji, ochrony środowiska i wielu innych obszarów regulacyjnych. Dzięki naszym usługom, firmy mogą uniknąć ryzyka kar finansowych, reputacyjnych i prawnych.


Przeprowadzenie Audytu Wdrożonych Rozwiązań:

Oferujemy przeprowadzenie audytów zgodności, mających na celu ocenę efektywności wdrożonych procedur i polityk compliance. Nasz zespół przeprowadza kompleksową analizę działań firm w zakresie zgodności z przepisami, identyfikując obszary wymagające usprawnienia i rekomendując odpowiednie działania naprawcze.
Koordynator


r.pr. Magdalena
Dębska-Szymczak

Radczyni Prawna i Compliance Officer

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców i compliance. Zajmuje się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów gospodarczych, prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także prawem pracy.

Nasze Specjalizacje